Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Sağlık personeli ola­rak tanımlanan hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru gibi eğitilmiş kişiler tarafından yürütülen hizmetlerdir. Bunlar; bağışıklama, erken teşhis, te­davi, ilaçla koruma, kişisel hijyen, düzenli beslenme, aile planlaması, ge­netik danışma ve sağlık eğitim hizmetleridir. Kişiye yönelik sağlık hiz­metleri kısaca aşağıdaki şekilde açıklanabilir:

Bağışıklama


Bulaşıcı hastalıklardan korunmada en etkili yollardan biridir. Aktif ve pasif bağışıklama olarak 2 şekilde gerçekleşir.

Aktif Bağışıklama Aşılama


Aşılama ya da hastalanma sonucu olu­şur. Aşılamada zayıflatılmış mikroplar ilgili kişiye verilerek bir hastalığa karşı bağışıklık kazanması sağlanır. Böylece bir daha aynı antijenle karşı­laşılınca bağışıklık sistemi daha hızlı ve etkili cevap verir.

Pasif Bağışıklama


Hazır antikorları içeren serumların kişilere veril­mesiyle kazanılır. Başka canlılara bakteri veya ürünleri verilir ve bunlara karşı antikor oluşturmaları sağlanır. Oluşan antikorlar plazmadan alına­rak serum hazırlanır. Hazırlanan serum doğrudan hasta kişinin kanma verilir. Aşı, hasta, olmayan kişiye, serum ise hasta kişiye verilir. Bu yön­temlerle önemli hastalıklar kontrol altına alınarak büyük salgınlar önle­nir. Bazı önemli hasalıklar yok edilebilir. Örneğin; çiçek hastalığı gibi...

İlaçla Koruma


Aşı ile önlenemeyen hastalıkların, tehlike oluşturdu­ğu durumlarda ilaçla kontrol altına alınması ve bundan korunulmasıdır.

Erken Tanı


Hastalık ne kadar erken dönemde teşhis edilirse tedavisi de o kadar kolay olur, tedavide iyi bir başarı elde edilir. Özellikle fertler bu konuda eğitilmelidir.

Sağlıklı ve Dengeli Beslenme


Yetersiz ve dengesiz beslenme pek çok hastalığı hazırlayıcı temel nedendir. Yapılan araştırmalarda kötü beslenen kişilerde enfeksiyonların ağır seyrettiği, oluşan yaralarm geç kapandığı belirtilmiştir. Düzenli - dengeli beslenme ve eğitimle, hastalık, sakatlık ve ölümden korunma sağlanabilir.

Aile Planlaması


Çok ve sık doğum yapan kadınların sağlığı olumsuz etkilenerek bozulmaktadır. Ayrıca erken yaşta evlenen ve gelişmesini tamamlamadan hamile kalan kadınlar, hem kendi hayatlarım hem de ço­cuklarını tehlikeye atmaktadır. Pek çok kadın istemediği halde gebe kal­dığı için düşük yapmakta, kürtaj olmakta sağlığı tehlikeye girmekte hat­ta ölmektedir. Sık doğum yapan annelerin çocukları da anne karmnda iyi beslenemediği için özürlü veya hastalıklı olabilir. İşte bu olumsuz du­rumlardan korunabilmek için aile planlaması hizmetleri önemli bir fak­tördür.

Sağlık Eğitimi


Kişilerin sağlıklarım koruyabilmeleri ve sağlık hiz­metlerine uygun biçimde nasıl kullanabilecekleri konusunda bilgilendirebilmeleri için yapılan planlı çalışmalara "sağlık eğitimi" denir. Bir top­lumun sağlık düzeyinin yükselmesi o toplumdaki bireylere kendi sağlık­larının sorumluluğunun benimsetilmesiyle sağlanır.


Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri Resimleri

 • 3
  Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri şeması 2 ay önce

  Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri şeması

 • 0
  Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri 3 yıl önce

  Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri

Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri Sunumları

 • 2
  Önizleme: 2 ay önce

  Sağlık Hizmeti Nedir? Sağlık hizmeti çeşitleri PPTX Slayt Sunum

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Sağlık hizmetleri

  2. Sayfa
  Sağlık hizmetleriHastalıkların teşhis, tedavi ve rehabilitasyonu yanında, hastalıkların önlenmesi; toplum ve bireyin sağlık düzeyini geliştirilmesi ile ilgili faaliyetler bütünüdür.İnsan sağlığına zarar veren çeşitli etmenlerin yok edilmesi ve toplumun bu etmenlerin etkilerinden korunması, hastaların tedavi edilmesi, bedensel ve ruhsal yetenek ve becerileri azalmış olanların rehabilite edilmesi için yapılan hizmetlerdir.

  3. Sayfa
  Sağlık hizmet türleriKoruyucuTedavi RehabilitasyonSağlığın geliştirilmesiKişiye ve çevreye yönelik hizmetlerHastalık durumununGiderilmesi.Bedensel ve zihinselBecerilerin yeniden kazandırılmasıBireyin maksimum sağlılık durumununyükseltilmesi style.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  4. Sayfa
  Koruyucu sağlık hizmetleriKoruyucu sağlık hizmetlerinin temel amacı, toplumu hastalık etkenlerinden uzak tutmaya veya hastalık etkenlerinin yok edilmesine yönelik hizmetlerdir.

  5. Sayfa
  Koruyucu sağlık hizmet türleriÇevreye dönükKişiye dönük

  6. Sayfa
  Çevreye dönük koruyucu hizmetlerSu kaynaklarının sağlanması ve denetimiKatı atıkların denetimiZararlı canlılarla (haşere) mücadeleBesin sanitasyonuHava kirliliğinin denetimiGürültü kirliliğinin denetimiRadyolojik zararlıların denetimiİş sağlığı

  7. Sayfa
  Kişiye yönelik koruyucu hizmetlerBağışıklamaBeslenmeyi düzenlemeHastalıkların erken tanı ve tedavisiAna çocuk sağlığı hizmetleriAşırı doğurganlığın denetimiİlaçla korumaKişisel hijyenSağlık eğitimi.

  8. Sayfa
  Tedavi hizmetleriTedavi hizmetleri, sağlık durumu bozulan kişilerin, eski sağlık düzeylerine ulaşmalarını sağlamak üzere verilen sağlık hizmetleridir. Tedavi edici sağlık hizmetleri, temel olarak uzman hekim sorumluluğunda, diğer sağlık personelinin ekip halinde çalışmasıyla sunulmaktadır.

  9. Sayfa
  Tedavi hizmet türleriGünü birlik (ayaktan-outpatient)Yataklı tedavi (inpatient)

  10. Sayfa
  Günü birlik tedavi kurumları{5202B0CA-FC54-4496-8BCA-5EF66A818D29}KurumPersonelHizmet türü Özel muayenehanelerHekim, diş hekimi, terapist, hemşire, Teşhis ve tedaviHastane poliklinikleriHekim, diş hekimi, terapist, hemşire, Teşhis ve tedaviHastane acil servisleriHekim, HemşireTedavi-Acil cerrahi Ayaktan cerrahi merkezlerHekim (cerrah), hemşire, anestezi teknisyeniTedavi-Cerrahi Evde Bakım KurumlarıHemşire, hekimKoruyucu, tedavi ve rehabilitasyonİşyeri revirleriHekim, hemşire, çevre sağlık teknisyeniKoruyucu ve tedaviOkul sağlık merkezleriHekim, hemşireKoruyucu, tedavi Aile PlanlamasıHekim, hemşire, ebe Koruyucu, tedavi

  11. Sayfa
  Rehabilitasyon hizmetleriHastalık ve kaza sonucunda kişilerin kaybettiği bedensel ve zihinsel becerilerin tekrar kazandırılmasına yönelik hizmetlerdir

  12. Sayfa
  Rehabilitasyon hizmet türleriTıbbi Rehabilitasyon: Bedensel kalıcı bozukluk ve sakatlıkların düzeltilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla verilen hizmetlerdir. Postür bozukluklarının düzeltilmesi, eksremite protezlerinin kullanılması, işitme, görme vb. kusurların en aza indirgenmesi çalışmaları.Sosyal Rehabilitasyon: Sakat veya özürlü olan kişilerin günlük hayata aktif olarak katılması, başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmesi amacıyla yapılan, işe uyum sağlama, yeni iş bulma ya da öğretme çalışmalarını kapsar.

  13. Sayfa
  Sağlığın geliştirilmesi hizmetleriTıbbi Rehabilitasyon: Bedensel kalıcı bozukluk ve sakatlıkların düzeltilmesi, yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla verilen hizmetlerdir. Postür bozukluklarının düzeltilmesi, eksremite protezlerinin kullanılması, işitme, görme vb. kusurların en aza indirgenmesi çalışmaları.Sosyal Rehabilitasyon: Sakat veya özürlü olan kişilerin günlük hayata aktif olarak katılması, başkalarına bağımlı olmadan yaşayabilmesi amacıyla yapılan, işe uyum sağlama, yeni iş bulma ya da öğretme çalışmalarını kapsar.

  14. Sayfa
  Sağlığın yükseltilmesi hizmetleriSağlığın geliştirilmesi hizmetleri sağlıklı kişilerin, sağlık durumlarını daha üst düzeye yükseltmek için sağlanan hizmetlerdir.

  15. Sayfa
  Sağlığın yükseltilmesiUlusal ve uluslar arası boyutludurSorumluluk bireye aittirSağlık eğitimini içerir

  16. Sayfa
  Sağlık hizmeti düzeyleri Sağlık hizmetleri temel amaçları (koruyucu, tedavi vb) kapsam (scope) bakımından farklılaşmaktadır.

  17. Sayfa
  Hizmet kapsamıHizmet kapsamı, verilen hizmetleri çeşitliliğini ve veriliş sürecinde kullanılan bilgi ve teknolojiler anlamına gelmektedir.Bir sağlık kurumu veya programı tarafından sağlanan hizmetlerin sayısı, türü, yoğunluğu (intensity) veya karmaşıklığı (vakaların şiddeti) olarak tanımlanabilir .Hizmet yoğunluğu, hizmet sunumunda kullanılan bilgi, beceri, teknolojiyi ifade etmekte ve genellikle tedavi edilen hastalık karması (case mix, patient mix) esas alınarak ölçülmektedir.

  18. Sayfa
  Hizmet düzeyleri

  19. Sayfa
  Birinci basamak sağlık hizmetleriTedavi hizmetlerinden daha çok koruyucu sağlık hizmetlerini içermektedir. Toplumun sağlık sistemiyle ilk temas noktasını oluşturmaktadır.Genellikle uzmanlaşmamış tıp personeli (hekimler) ve sağlık personeli tarafından sunulmaktadır.

  20. Sayfa
  İkinci basamak sağlık hizmetleriİkinci basamak sağlık hizmetleri, uzman tıp ve sağlık personelinin (hemşire, eczacı, psikolog, vb) yer aldığı, değişik büyüklüklerde hastaneler tarafından verilen tedavi amaçlı hizmetleri içermektedir. Tedavi hizmetleri ön plandadırGenellikle uzmanlaşmamış tıp personeli (hekimler) ve sağlık personeli tarafından sunulmaktadır.

  21. Sayfa
  Üçüncü basamak sağlık hizmetleriÜçüncü basamak sağlık hizmetlerinde de tedavi amacı ön plandadır. birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında sunulamayan; yoğun bilgi ve teknolojik olanaklar gerektiren karmaşık, ağır olgulara (vaka) yönelik hizmetleri içerir. sağlamaktadır..Eğitim amacı da güdülmektedir.

  22. Sayfa
  Karşılaştırma

Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri Videoları

 • 3
  2 ay önce

  TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ - Ünite 1 Konu Anlatımı 1 Sağlığı tanımlayabileceksiniz. Sağlık Hizmeti kavramını açıklayabileceksiniz. Temel sağlık hizmeti kavramını tanımlayabileceksiniz. Koruyucu sağlık hizmetlerini açıklayabilecek ve örnekler verebileceksiniz. Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetlerini sıralayabileceksiniz. Tedavi edici sağlık hizmeti kavramını tanımlayabileceksiniz. Rehabilitasyon hizmetlerini aktarabileceksiniz.

Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Kişiye Yönelik Koruyucu Sağlık Hizmetleri Ek Bilgileri

Bu yazıya sende yeni bilgi ekleyerek gelişmesine yardımcı olabilirsin..

Kapak Resmi
Kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri şeması
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)